جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ کندانسور هوايي
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
09CDF.pdfکاتالوگ کندانسور هوائي سري 09CDF (سايز 1597kb)
نقشه هاي فونداسيون
09CDF01.pdfنقشه فونداسيون کندانسور هوائي سري 09CDF (سايز 75kb)
09CDF02.pdfنقشه فونداسيون کندانسور هوائي سري 09CDF (سايز 76kb)
09CDF03.pdfنقشه فونداسيون کندانسور هوائي سري 09CDF (سايز 77kb)
09CDF04.pdfنقشه فونداسيون کندانسور هوائي سري 09CDF (سايز 76kb)
09CDF06.pdfنقشه فونداسيون کندانسور هوائي سري 09CDF (سايز 76kb)
09CDF08.pdfنقشه فونداسيون کندانسور هوائي سري 09CDF (سايز 77kb)
مشخصات فني و عمومي
09CDF-Spec9271.pdfمشخصات فني و عمومي کندانسور هوائي سري 09CDF

بازگشت به بالا