جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
  كارخانه سرماآفرين

 
کارخانه شرکت صنايع سرماآفرين ايران با مساحتي در حدود 40000 متر مربع در شهر صنعتي البرز قزوين واقع شده  و 40 سال از عمر پر بار آن مي گذرد . در طول اين سالها سرماآفرين همگام با پيشرفت تکنولوژي روز دنيا  اقدام به بهينه كردن تكنولوژي ساخت نموده است و در اين راستا خود را به آخرين تجهيزات و ماشين آلات C.N.C  مجهز گرديده است. کارخانه شامل بخشهاي توليد، مهندسي محصول، برنامه ريزي، کنترل کيفيت، تعميرات و نگهداري و مهندسي صنايع است.
حسب سفارش ساخت ارسال شده از اداره فروش به کارخانه، اداره برنامه ريزي اقدام به تهيه برنامه هاي توليدي براي آن سفارش ساخت مي نمايد. مبناي اين برنامه ريزي، ليست مواد (BOM) تهيه شده توسط اداره مهندسي است که براي کليه محصولات قابل ارائه تهيه شده و بطور مستمر مورد بازنگري قرار ميگيرد. اين برنامه هاي توليدي بصورت دستور توليد در اختيار اداره توليد قرار ميگيرد.
اداره توليد براساس برنامه و همچنين نقشه ها و دستورالعملهاي توليد که توسط اداره مهندسي در اختيار قرار گرفته شده اقدام به توليد و تهيه گزارش از روند توليد مي نمايد. فرآيند توليد در سه بخش توليد مقدماتي (قطعه سازي)، پيش مونتاژي (نيمه ساخته) و مونتاژ نهائي انجام ميگيرد.
نمايندگان اداره کنترل کيفيت بعنوان نمايندگان اداره مهندسي در کليه مراحل توليدي، فرآيند توليد را با مستندات مهندسي مقايسه و مورد بازرسي قرار داده و درصورت مشاهده هرگونه مغايرت، ادامه روند توليد را متوقف نموده و از اداره مهندسي درخصوص مغايرت بوجود آمده کسب تکليف مي نمايد تا در نهايت خللي در کيفيت محصول توليد شده وارد نشود.
اداره مهندسي صنايع نيز همگام با ساير واحدهاي مستقر در کارخانه نظارت مستقيم بر فرآيندهاي جاري در کارخانه داشته و ضمن مراقبت و تضمين کيفيت مسئوليت کاليبراسيون و آموزش را نيز عهده دار است.

آدرسهاي دسترسي
قزوين، شهر صنعتي البرز، خيابان ابن سينا، نبش حکمت ششم
تلفن: 2222203- 0282
فکس: 2224203- 0282
 
تاريخچه
پروژه ها
شرکتهاي وابسته خدمات پس از فروش اداره فروش تحقيقات و توسعه تقدير نامه و گواهينامه

بازگشت به بالا