جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
  تاریخچه
 
مقدمه
شركت صنايع سرماآفرين ايران آشناترين نام در صنعت تهويه مطبوع كشور است و به عقيده بسياري از پيشكسوتان اين صنعت ، پدر صنعت تهويه مطبوع ايران محسوب مي گردد . اين شركت با بيش از چهل سال سابقه و با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي روز جهان و بكارگيري كارشناسان با تجربه اين افتخار را دارد كه در بسياري از پروژه هاي مهم تاسيساتي كشور شركت داشته است . 
نكته حائز اهميت اين است كه كليه محصولات اين شركت براساس نقشه و دستورالعمل و روشهاي توليد مدون شركت بين المللي Carrier و مطابق با موافقتنامه هاي مبادله شده با اين شركت توليد مي گردند.
 توافقنامه هاي مذكور شامل توافق در انتقال تكنولوژي ساخت ، نقشه هاي توليد ، تست و مشخصات كامل فني قطعات و اجزاي مصرفي و مورد تاييد شركت Carrier ، روشهاي توليد و روشهاي آزمايش به صورت ارائه مدارك كامل و همچنين آموزش در محل كارخانه هاي Carrier ، نظارت كامل بر پروسه ساخت ، كنترل كيفيت آزمايشهاي مربوطه و حتي نصب و راه اندازي توسط نمايندگان آن شركت ، علاوه بر آن به طور اخص تعهد در رفع مشكلات احتمالي در طول ساخت و هنگام نصب و راه اندازي مي باشد .
 
تاريخچه
 شركت صنايع سرماآفرين ايران (سهامي عام) در تاريخ 02/06/1347 تحت شماره 12605 و با نام اوليه شركت سهامي ترموفرميك به ثبت رسيده است . به موجب پروانه بهره برداري شماره 339881 مورخ 23/07/1351 بهره برداري از كارخانه شركــت آغــاز و براســاس موافقتنــامه مــورخ 23/07/1352 مقـدار 50% از سهام آن به شركت آمريكايي كرير Carrier واگذار و به همين علت نام شركت به كريرترموفريــك (سهامي خاص) تبديل گرديد . در تاريخ 25/04/1362 نام شركت صنايع سرماآفرين (سهامي خاص) تغيير داده شد و در تاريخ 26/12/1369 شركت ازسهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد و در تاريخ 30/07/1370 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد و در حال حاضر شركت زير نظر هيات مديره منتخب مجمع عمومي عادي سهامداران اداره مي گردد .
 
کارخانه
پروژه ها
شرکتهاي وابسته خدمات پس از فروش اداره فروش تحقيقات و توسعه تقدير نامه و گواهينامه

بازگشت به بالا