جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ برجهاي خنک کننده
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
HCC.pdfکاتالوگ برجهاي خنک کننده گالوانيزه سري HCC (سايز 10700kb)
940628-SAFCT.pdfکاتالوگ سري SAFCT
بروشور
Cooling Tower-1.JPGبروشور تجاري برجهاي خنک کننده گالوانيزه سري HCC (سايز 814kb)
Cooling Tower-2.JPGبروشور تجاري برجهاي خنک کننده گالوانيزه سري HCC (سايز 650kb)
Safct-1.JPGبروشور تجاري برجهاي خنک کننده فايبرگلاس سري SAFCT (سايز 826kb)
Safct-2.JPGبروشور تجاري برجهاي خنک کننده فايبرگلاس سري SAFCT (سايز 954kb)
دستورالعمل نصب و راه اندازي
IOM HCC _farsi-A4.pdfدستورالعمل فارسي نصب و راه اندازي برجهاي خنک کننده گالوانيزه سري HCC (سايز 243kb)
IOM SAFCT _farsi-A4.pdfدستورالعمل فارسي نصب و راه اندازي برجهاي خنک کننده فايبرگلاس سري SAFCT (سايز 912kb)
مشخصات فني و عمومي
HCC-spec91230.pdfمشخصات فني و عمومي برجهاي خنک کننده گالوانيزه سري HCC (سايز 3388kb)
SAFCT-spec9285.pdfمشخصات فني و عمومي برجهاي خنک کننده فايبرگلاس سري SAFCT
HPC-spec91230.pdfمشخصات فني و عمومي برجهاي خنک کننده سري HPC(سايز 3330kb)
DimTable-SAFCT.pdfجدول مشخصات ابعادي برجهاي خنک کننده فايبرگلاس سري SAFCT

بازگشت به بالا