جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ فن کويل
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
42910929.pdfخلاصه کاتالوگ
42N.pdfکاتالوگ فن کويل سري 42N (سايز 4648kb)
42A,H.pdfکاتالوگ فن کويلهاي اتاقي سري 42A,H (سايز 3801kb)
42D.pdfکاتالوگ فن کويلهاي کانالي سري 42D
product data 42GS.pdfکاتالوگ فن کويل هاي کاستي سري 42GS
بروشور
42N-1.JPGبروشور تجاري فن کويل سري 42N (سايز 660kb)
42N-2.JPGبروشور تجاري فن کويل سري 42N (سايز 682kb)
FanCoil-1.JPGبروشور تجاري فن کويلهاي اتاقي سري 42A,H (سايز 941kb)
FanCoil-2.JPGبروشور تجاري فن کويلهاي کانالي سري 42D (سايز 1022kb)
دستورالعمل نصب و راه اندازي
42N Farsi.pdfدستورالعمل فن کويل سري 42N (سايز 3800kb)
fancoil installation alarm.pdfدستورالعمل اتصال دو فن کويل سقفي يا بيشتر به يک ترموستات (سايز 1182kb)
مشخصات فني و عمومي
42N-91230.pdfمشخصات فني و عمومي فن کويل سري 42N (سايز 127kb)
42A-95719.pdfمشخصات فني و عمومي فن کويلهاي اتاقي
42D-9321.pdfمشخصات فني و عمومي فن کويلهاي کانالي سري 42D

بازگشت به بالا