جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ هواساز
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
39FD.pdfکاتالوگ هواسازهاي دوجداره سري 39F (سايز 10170kb)
39E.pdfکاتالوگ هواسازهاي يک جداره سري 39E (سايز 3940kb)
بروشور
39FD-1.JPGبروشور تجاري هواسازهاي سري 39FD (سايز 1324kb)
39FD-2.JPG بروشور تجاري هواسازهاي سري 39FD (سايز 1230kb)
دستورالعمل نصب و راه اندازي
39Fd Farsi.pdfدستورالعمل هواسازهاي دوجداره سري 39F (سايز 10331kb)
مشخصات فني و عمومي
39F-91122.pdfمشخصات فني و عمومي هواسازهاي دوجداره سري 39F
39E-spec.pdfمشخصات فني و عمومي يک جداره سري 39E (سايز 90kb)
Air Washer Pump-spec91230.pdfمشخصات فني پمپهاي مورد استفاده در ايرواشر (سايز98kb)
ساير مستندات
side.pdfفرم تعين جهت هوادهي و سمت اتصال کويلها (سايز 168kb )
AHUDescForm.pdfفرم اعلام مشخصات هواساز (سايز 97kb)
39FD-PM.pdfدستورالعمل بازديد دوره اي

بازگشت به بالا