جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ پکيج هاي برودتي
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
50DA921022.pdfخلاصه کاتالوگ
50 DA 90-10-6.pdfکاتالوگ پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA
50 BBS.pdfکاتالوگ پکيج با کندانسور هوايي سري 50BBS
4Row only.pdfاطلاعات تکميلي کويلهاي 4 رديفه اواپراتور سري 40RM (سايز 958kb)
50ZA.pdfکاتالوگ پکيجهاي برودتي دو جداره سري 50ZA
مشخصات فني و عمومي
50DA,DAS-Spec9271.pdfمشخصات فني و عمومي پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA,DAS
50BBS-Spec9271.pdfمشخصات فني و عمومي پکيجهاي بدون کندانسور سري 50BBS
50ZA SPEC.pdfدستور العمل پکيجهاي برودتي دو جداره سري 50ZA
فرمها و دستورالعمل ها
PM.pdfدستورالعمل بازديد دوره اي

بازگشت به بالا