جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ کندانسينگ يونيت
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
38AKS-93617.pdfکاتالوگ کندانسينگ يونيتهاي با کمپرسور رفت و برگشتي و اسکرو
مشخصات فني و عمومي
38AKS-Spec9271.pdfمشخصات فني و عمومي کندانسينگ يونيت سري 38AKS
38AK-Spec9271.pdfمشخصات فني و عمومي کندانسينگ يونيت سري 38AK
40RM-Spec9271.pdfمشخصات فني و عمومي اواپراتور سري 40RM
ساير مستندات
38AK-PM.pdfدستورالعمل بازديد دوره اي کندانسينگ يونيت هاي سري 38AK,38AKS

بازگشت به بالا