جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
 
خدمات پس از فروش
 
در بخش خدمات پس از فروش توجه به درخواست مشتري اهميت بسزائي دارد و در طول مدت گارانتي و همچنين بعد از آن با حداكثر تلاش در رفع احتياجات مشتريان و تهيه و تامين قطعات گوناگون دستگاهها چه از داخل و يا خارج از كشور خود را متعهد مي داند.

برخي از خدماتي که خدمات پس از فروش در چارچوب فعاليتهاي خود ارائه ميدهد بشرح زير ميباشد:

- گارانتي
 شركت صنايع سرما آفرين ايران لوازم و دستگاههاي مطابق صورت مشخصات ساخت خود را در برابر عيوب ناشي از بدي جنس مصرف شده و ساخت تحت شرايط صحيح وكاركرد و نـگهداري عادي براي مدت 18 ماه ازتاريخ تحويل به خريدار يا يکسال از تاريخ نصب و راه اندازي (هرکدام زودتر اتفاق بيفتد) تضمين مي نمايد.
تعهدات شركت صنايع سرما آفرين محدود مي شود به تحويل يا تغيير قطعه يا قطعات معيوب مربوط به لوازم دستگاههاي ساخت خود بدون دريافت وجهي دركارخانه مشروط براينكه خريدار بمحض ملاحظه عيب يا نقص كتبا“ اين شركت را مطلع نمايد.

-بازديد
بازديد از پروژه قبل و بعد از خريد توسط کارشناسان مجرب

-مشاوره تخصصي
ارائه اطلاعات فني, راهنماي نصب، راه اندازي و نگهداري

- نصب و راه اندازي

-آموزش

بمنظور پوشش خدمات پس از فروش محصولات در سرتاسر کشور، شرکت صنايع سرماآفرين نمايندگان خدمات پس از فروش خود (که از زبده ترين و بهترين متخصصين اين فن هستند) را معرفي نموده است.
 

بازگشت به بالا