جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
 
پروژه های خاص
 
 

برج تهران 
 
سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
در اين پروژه تجهيزاتي همچون چيلر تراکمي هواخنک سري 30HS، کندانسور هوائي سري 09CDF، پکيج برودتي يکپارچه سري 50DA، فن کويل سقفي روکار سري 42HB، فن کويل سقفي توکار سري 42HC و فن کويل کانالي روکار سري 42DE نصب شده است.
 
پتروشيمي بندر امام (ره)
در اين پروژه تجهيزاتي همچون چيلر تراکمي سري 30HS، کندانسور هوائي سري 09DD، کندانسور هوائي سري 09CDF، هواساز سري 39E، پکيج برودتي سري 50BB و پکيج برودتي يکپارچه سري 50DA نصب شده است.
 
 
 
مرکز پزشکي صارم
در اين پروژه تجهيزاتي همچون چيلر جذبي سري 16JB و هواساز سري 39E نصب شده است.
 
 
 
داروسازي جابرابن حيان
در اين پروژه که در تهران واقع است تجهيزاتي همچون چيلر جذبي سري 16DE، چيلر تراکمي سري 30HR، برج خنک کننده سري HCC، هواساز سري 39F و هواساز سري 39E نصب شده است.
 
 
داروسازي کوثر
در اين پروژه که در تهران واقع است تجهيزاتي همچون چيلر تراکمي سري 30HR، برج خنک کننده سري HCC، کندانسور هوائي سري 09DD و پکيج برودتي يکپارچه سري 50DA نصب شده است.
 
 
داروسازي دکتر عبيدي
در اين پروژه که در تهران واقع است تجهيزاتي همچون چيلر تراکمي سري 30HR، برج خنک کننده سري SAFCT، پکيج برودتي يکپارچه سري 50DA، فن کويل زميني دکوراتيو سري 42NZ و فن کويل زميني روکار سري 2AB نصب شده است.
 
 
داروسازي آريا
در اين پروژه که در تهران واقع است تجهيزاتي همچون چيلر جذبي سري 16JB، برج خنک کننده سري SAFCT و برج خنک کننده سري HCC نصب شده است.
 
 
داروسازي ابوريحان
در اين پروژه که در تهران واقع است تجهيزاتي همچون چيلر جذبي سري 16JB، فن کويل زميني سري 42AB و فن کويل سقفي روکار سري 42HB نصب شده است.
 
 
داروسازي بهوزان
در اين پروژه که در تهران واقع است تجهيزاتي همچون چيلر تراکمي هواخنک سري 30HS، برج خنک کننده سري SAFCT، هواساز سري 39F، فن کويل زميني دکوراتيو سري 42NZ و فن کويل سقفي روکار سري 42HB نصب شده است.
 
    
بازگشت به بالا