جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
 
        
خبر/
تقديرنامه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بواسطه طراحي، توليد و اجراي يکي از بزرگترين سيستم هاي تهويه مطبوع جنوب کشور بظرفيت 4680 تن برودتي در بيمارستان نفت اهواز از شرکت صنايع سرماآفرين ايران  تقدير کرد.  اين تقدير نامه با امضاي  مدير مهندسي و ساختمان سازمان بهداشت و .درمان صنعت نفت واصل شده است 


بازگشت به بالا