جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
 
        
خبر/
گواهينامه چهارمين جشنواره ملي بهره وري
 شركت صنايع سرما آفرين ايران درپي محاسبات و بررسي هاي صورت گرفته مبتني بر صورت هاي مالي حسابرسي شده طي سالهاي 1387 1390 بعنوان يكي از نامزدهاي چهارمين دوره جشنواره ملي بهره وري  قرارگرفته است 
 
 

بازگشت به بالا