جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
 
        
خبر/
دريافت تنديس مديريت موفق از شرکت INO
پس از بررسي هاي صورت گرفته و بررسي مدارك و مستندات درخصوص توليدات و خدمات نوآورانه تاييديه و قبولي نهايي توسط شركتINO Cert به عنوان اولويت اول جهت دريافت نشان مدير خلاق و نوآور با سطح A در صنعت توليد تجهيزات تهويه مطبوع در اختيار مديريت شركت صنايع سرماآفرين ايران قرار گرفت . Certificate Number=INO/ME/2013/1064 

بازگشت به بالا